Xarxa de bancs de tumors de Catalunya

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fons de material

Correu electrònic Imprimeix PDF

Els bancs de tumors de la XBTC contenen fonamentalment mostres tissulars (fragments de teixit congelat) de neoplàsies malignes i dels seus corresponents teixits normals. Tot i això, existeixen a disposició dels investigadors altres tipus de materials útils per diversos tipus d´anàlisi.

A continuació es detalla un llistat dels tipus de mostres disponibles i dels tumors més freqüents que es troben a la xarxa de bancs. Per major informació sobre alguns d´ells i per visualitzar imatges es recomana consultar “Acerca del càncer”.
 

Tipus de mostres:


• Fragments de teixit congelat
• Líquids orgànics (sèrum, plasma, aspirats, etc.)
• Matrius de teixit (microarrays de teixit)
• Blocs de parafina amb material fixat

Tipus de tumors principals:

 

Carcinomes (neoplàsies malignes epitelials):
Adenocarcinomes, carcinomes escamosos, carcinomes neuroendocrins, carcinomes urotelials, carcinomes renals

carcinoma.jpg

Sarcomes (neoplàsies malignes mesenquimals):
Leiomiosarcomes, fibrosarcomes, rabdomiosarcomes, angiosarcomes, sarcomes d´Ewing, etc.

sarcoma.jpg

Linfomes(neoplàsies malignes limfoides):
Limfomes tipus Hodgkin
Limfomes tipus no-Hodgkin

linfoma.jpg
Neoplàsies malignes d´origen nerviós:
Glioblastoma multiforme, astrocitomes, meningiomes
nervioso.jpg

Neoplàsias mixtes i germinales:

Carcinosarcomes, teratomes, carcinomes embrionaris, seminomes

germinal.jpg

Metàstasi de diferents orígens

metastasis.jpg

Neoplàsies benignes:
Adenomes de colon, Fibroadenomes

benigno.jpg


Teixits normals de diferents òrgans

normal.jpg