Xarxa de bancs de tumors de Catalunya

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sol·licitud de material

Correu electrònic Imprimeix PDF

Condicions Generals

 1. El material es proporciona amb la única finalitat del seu us en investigació, que ha d'estar sotmesa als critèris ètics habituals, mai amb finalitats lucratives. Queda expressament prohibit el seu subministrament a terceres parts sense la pertinent autorització d'aquesta xarxa de bancs de tumors
 2. Les sol·licituds de material estan sotmeses a la reglamentació i actuació del Comitè Ètic i Científic de la nostra institució, pel qual es precisa un resum del projecte d'investigació i, si n'hi hagués, un informe del comitè ètic i cientific de la Institució sol·licitant
 3. El Banc es compromet a subministrar el material en les condicions i temps acordats, així com a facilitar una informació anònima de la procedència de la mostra (edat, sexe i diagnòstic anatomicopatològic precís). Per a la obtenció d'informació clínica, l'investigador haurà de contactar amb els serveis clínics corresponents
 4. Com a norma general, no s'inclouràn al banc de teixits i tumors mostres de reconeguda capacitat infecto-contagiosa. Donada la impossibilitat de conèixer aquest extrem a totes les mostres, el Banc no es fa responsable de la possible infectivitat desconeguda del material subministrat ni en garantitza la seva esterilitat
 5. L'investigador sol·licitant assumeix tota la total responsabilitat de la informació i entrenament del personal implicat al projecte respecte els perills i procediments de seguretat que s'han d'observar amb la manipulació de teixits humans
 6. El banc no es fa responsable dels possibles danys derivats del transport o manipulació del material un cop enviat
 7. El cost facturat del material correspon a despeses de processament i enmagatzematge de les mostres i gestió de la sol·licitud
 8. L'investigador es compromet a donar crèdit a la procedència de les mostres dels fons del Banc de Tumors d'aquesta institució a les possibles publicacions generades amb aquest material, així com a remetre una còpia d'aquestes
 

AVÍS:

Aquesta aplicació requereix l'activació de JavaScript.

Si té qualsevol incidència, si us plau, comprovi la versió del seu navegador i actualitzi'l a una de les versions que s'indiquen: IE 8 o superior, Firefox 3 o superior, GoogleChrome, Safari 5 o Opera 11.