Xarxa de bancs de tumors de Catalunya

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Funcionament

Correu electrònic Imprimeix PDF
El funcionament de la XBTC es basa en tres premises fonamentals: l´existència d´una base de dades compartida i compartimentalitzada, un responsable que coordini l´activitat general de la xarxa en estreta relació amb un Comité executiu i l´existència de protocols de funcionament en els que es detalli la gestió de sol•licituds i de la seva aprovació, l´obtenció i preservació de mostres consensuada entre els membres de la xarxa i l´acreditació dels nodes que composen la xarxa.
Els grups de investigació que necessiten mostres tumorals congelades o d’altre tipus les demanaran mitjançant aquesta pàgina web (apartat “professionals”). Aquesta sol•licitud serà atesa en funció de la disponibilitat de mostres dels diferents bancs que formen la xarxa i després de ser avaluats pel respectius comitès ètics i científics de la xarxa i de les institucions donants